1960erne.dk: Kommunalreformen 1970


• Niels Bohr
• Danmark i tal
• Færøerne
• Føtex' opstartsfase
• Glimt af 1960erne
• Kommunalreformen
• Nordsøolien
• Oversigt
• Politiske Udvikling
• Tresserne i 70erneForside | Verden | Danmark | Oprør | Sport | MusikDanmark - Kommunalreformen i 1970  

Forberedelserne til danmarkshistoriens hidtil mest omfattende kommunalreform begyndte i først halvdel af 1960erne. Mange små sogne- og købstadskommuner skulle sammenlægges til færre lidt større kommuner.

Før 1970
Hidtil havde Danmark været opdelt i adskillige små enheder. Mere end 1.300 kommuner havde været fordelt på 25 amtskommuner. Sådan havde det i det store hele været siden begyndelsen af 1800-tallet.

Førhen, hvor flertallet af befolkningen boede på landet og var beskæftiget i landbruget, havde det fungeret udmærket på denne måde. Men efterhånden var der sket store folkeforflytninger, danskerne var søgt ind til de større byer.

Dermed var mange kommuner hen af vejen blevet tyndt befolket. I 1962 havde en tredjedel af dem under tusinde indbyggere, fem af disse havde ikke engang hundrede. Mindst af alle var Hirsholmene ved Frederikshavn med blot atten individer i 1968.

Hirsholmen

De små samfund havde efterhånden vanskeligt ved at leve op til sine forpligtigelser med hensyn til skolevæsen, offentlig forsorg og lignende. Desuden var der sket en samfundsudvikling, som medførte en øgede indsats på det administrative område.

Hvis kommunerne ikke helt skulle miste sine opgaver, krævede det derfor, at de blev slået sammen til større enheder. Konsekvensen blev en kommunalreform, som trådte i kraft 1. april 1970.

Reformen
I løbet af 1960erne udarbejde kommissioner skitser til, hvordan kommunalreformen kunne gennemføres. Resultatet var, at antallet af kommuner blev skåret ned fra 1386 til 275, og summen af amter blev reduceret fra 25 til 14.

Langt de fleste kommuner var blevet større. Dermed blev de i stand til at påtage sig og løse langt flere opgaver, som staten ellers ville have udført. Man havde decentraliseret ved at centralisere.

Naturligvis opstod der problemer som for eksempel grænsestridigheder kommunerne imellem. Men i betragtning af, hvor omfattende ændringerne havde været, foregik reformen forholdsvist gnidningsløst.

For nogle mennesker medførte skiftet imidlertid en følelse af fremmedgørelse. Tidligere havde de personligt kendt kommunalpolitikerne samt personalet på kommunekontoret. Men efter reformen mødte de kun fremmede mennesker, når de var i kontakt med myndighederne. Derfor opstod der - særlig ude på landet - nostalgi omkring tiden før kommunalreformen trådte i kraft.

I det store hele blev reformen imidlertid en succes. Det var først i år 2007 der skete en revision, hvor både antallet af amter og kommuner blev yderligere reduceret.

Til Top
eXTReMe Tracker