1960erne.dk: Tresserne i halvfjerdserne


• Niels Bohr
• Danmark i tal
• Færøerne
• Føtex' opstartsfase
• Glimt af 1960erne
• Kommunalreformen
• Nordsøolien
• Oversigt
• Politiske Udvikling
• Tresserne i 70erneForside | Verden | Danmark | Oprør | Sport | MusikDanmark - Tresserne i halvfjerdserne  

Flere begivenheder og lignende som ofte forbindes med 1960ernes Danmark fandt faktisk først sted i 1970erne. Nogle af disse hændelser vil kort blive omtalt i det nedenstående.

Ånden fra Woodstock
I 1969 var Woodstock-festivalen blevet afholdt i USA. Det havde været en tre dage lang musikfestival, hvor hippier og åndssøskende havde fejret kærlighed og fred.

Thylejren Foreningen Det ny Samfund mente, at noget sådant burde ligeledes afholdes i Danmark. Til gengæld var den ikke stemt for, at begivenheden blot skulle vare i tre dage. Det ny Samfund ville afholde en festival, der strakte sig over flere måneder.

Foreningen skaffede noget jord i Thy, og festivalen begyndte den 4. juli 1970. Omkring 10.000 mennesker samt forskellige musikgrupper som Gnags og Gasolin besøgte den.

Som manifestation blev Thyfestivalen betegnet som en succes. Imidlertid var der enkelte af deltagerne, der nægtede at rejse hjem igen, da den sluttede. I stedet valgte de at blive boende. Dermed var Thylejren opstået.

Selvom lejeren er forblevet på stedet, har man ikke siden hen for alvor forbundet Thy med festivaler. Det samme kan dog ikke på nogen måde siges om Roskilde.

I 1971 arrangerede en københavnsk musikagent en 2 dages musikfestival i domkirkebyen. Musikudbudet virkede rodet og tilfældigt. Men festivalen samlede omkring 10.000 tilhører og gav grobund for mere.

Derfor blev ideen ført videre af Foreningen Roskildefonden, som i 1972 afholdt den første rigtige Roskilde Festival. Hvad det blev til siden hen, burde være kendt af de fleste.

De alternative samfund
Thylejeren var ikke det eneste alternative samfund, som opstod i begyndelsen af 1970erne.

I København var der boligmangel. Samtidigt fandtes der flere tomme, ubeboede huse i byen. For eksempel havde forsvaret i 1969 forladt et område på Christianshavn, som nu lå ubenyttet hen.

Christiania Umiddelbart virkede bygningerne på arealet ikke videre beboelige. Klunsere og lignende havde allerede fjernet alle værdier fra stedet. Derfor kom det som lidt af en overraskelse for det officielle Danmark, da en gruppe mennesker i efteråret 1971 invaderede terrænet og proklamerede fristaden Christiania oprettet.

Noget ganske andet - men lige så oppositionelt til det etablerede samfund - blev grundlagt på Fanø i 1970. Der dannede Amdi Petersen nemlig Den rejsende Højskole.

I 1972 flyttede skolen til Tvind i Vestjylland, hvor den blandt andet blev udvidet med Det nødvendige Seminarium. Siden hen voksede skolen til at blive det undervisningsimperium, som kendes under betegnelsen Tvindskolerne.

Kvindekamp
I 1960erne var kvinderne for alvor kommet ud på arbejdsmarkedet. Men mange af dem følte, at de fortsat blev behandlet som andenrangs borgere.

Kvindebevægelsens symbol Som følge af dette opstod den danske rødstrømpebevægelse i 1970. Rødstrømperne var en rørelse, der via diverse auktioner blandt andet protesterede mod opfattelsen af kvinden som sexobjekt samt uligheden mellem mænds og kvinders lønninger på arbejdsmarkedet.

Kvindekampen var imidlertid ikke kun rettet udad mod det omgivende samfund, men drejede sig i lige så høj grad om at lære at fungere som kvinder - uden hjælp fra mænd.

Rødstrømper under en demonstration Derfor blev der på Femø virkeliggjort en kvindelejr, hvor mænd var forment adgang. Femølejeren afholdtes første gang i 1971 og blev en årlig tilbagevendende begivenhed.

Ligeledes på det musikalske område ønskede kvinder at realisere sig på egne præmisser. Flere rene pigegrupper opstod. Blandt de mest markante var Shit & Chanel samt Hos Anna.

som en del af kvindefrigørelsen skete der i samme periode liberaliseringer indenfor abortlovgivningen. I 1970 blev det gjort lettere at få abort, og i 1973 blev aborten helt givet fri.

Paradoksalt nok var det netop, imedens kvindekampen var på sit højeste, Danmark for første gang fik et kvindeligt royalt overhoved. 14. januar 1972 døde Frederik IX, og dagen efter udråbte statsminister Jens Otto Krag Margrethe II til dansk dronning.

Til Top
Links
• Christiania
• Roskilde FestivalFilm
• Thy-lejren 1970 (1971) - Instruktion: Kjeld Ammundsen m.fl. (kan lånes på biblioteket)eXTReMe Tracker